Тъкачно производство

 С реализиране на значителна инвестиция , тъкачното производство се обновява с 51 стана SULZER P7100 B360, което дава възможност да се постигне максимална ширина на тъкан в сурово от 340 см. Теорията и практиката показват, че на тази база може да се произвеждат тъкани с големи гъстини и по-финни прежди, в различни сплитки, ширини и маси.

Конфекция

През есента на 1999г.“БЕЛОТЕКС - 95” АД пуска в експлоатация конфекционен цех, в който осъществява програмата си за готови изделия. На разположение са и специални машини, кроялна и гладачна техника.

Домашен текстил и спално бельо за хотели.

- Спално бельо

- Протектори за матраци

- Покривки за маса

- Халати за баня

- Кърпи

Цех за юргани и шалтета, оборудван с:

- две производствени линии - една за производство на юргани и завивки чрез капитониране и една за производство на юргани и завивки чрез ултразвуково (безшевно) капитониране.

  - две линии за производство на възглавници